CHALLENGE LØP !!!

arr.NAF Motorsport Bergen

 

NAF Motorsport Bergen arrangerer Challengeløp i Bergen 07.08.2010.

Start/Mål:

Start/mål:            NAF Senteret. Første bil starter kl. 1000. Mål: samme sted

                               Sekretariatet åpner fredag 6,august fra kl.1800, for tekn.kontroll, på NAF Senteret.

                               Kartleserkurs fredag 6.august kl. 2000 på NAF Senteret.

Sekretariatet åpner lørdag 7. august kl. 0800. Mulighet for teknisk, fram til kl.0900.

                               Kjøreordre utdeles 90 min før egen start.

 

Løpets art:           Challenge-løp som består av etapper med åpne og hemmelige tidskontroller. Løpet inneholder ferdighetsetapper, pålitelighetsetapper, orienteringsetapper samt transportetapper uten PK.

                               Kjøreordren inneholder relevante opplysninger som gjelder alle klasser samt tilleggsopplysninger, omfang avhengig av hvilken klasse. Kjøreruten er markert med kartkopi med inntegnet løype på transport- og pålitelighetsbestemmes samt tulipanpiler i kjøreordren for alle relevante veideler.

                               På O-etappen bestemmes kjøreruten av inntegnede piler og punkter samt markeringer for kontroller.

 

Veistandard:       Offentlig asfalt.

 

Anmeldelse/Påmelding:        Post:  Sonja Blom Hagen, Haukedalen 168, 5121 Ulset

                               E.mail:         sonjabh@online.no

SMS:          95807130

Anmeldelsesfrist: 15.juli 2010 innen kl. 2400, pr. post, E-mail eller online.

Anmeldelsesavgift: Kr. 1.200.- C2  NYBEGYNNERE HALV PRIS. Inkl. leie av GPS Tracker og klokke

Overnatting:                       Thon Hotel Bergen Brygge Sentrum. (Frokosthotel)

Løpets lengde:  ca, 250 km.

Kart:                  Spesialkart.

Klasser:             A, B, C. C2

Biler og utrustning:

Registrerte biler i god drift- og sikkerhetsmessig stand. Bilbelte er påbudt. På ferdighets etapper skal deltagerne i åpne biler benytte hjelm

Deltagere:

Det er kun tillatt med 2 personer i bilen, begge må ha gyldig lisens.  Engangslisens kan løses ved start, kr.150.- pr. person.  Fører av bilen må ha gyldig førerkort.

 

Premiering:        Minium 1/3 av startende pr. klasse premieres (kl. A, B, C og C2)

 

Tilleggsregler:     Sendes deltakere på e-mail etter forespørsel til sonjabh@online.no  etter 31.juli 2010.

Reglement:          Se www.bilsport.no , www.challengelop.no  eller kontakt Norges Bilsportforbund tlf. 3054500

                 

                   

 

   Bilder fra løpet - Resultater