Innbydelse og tilleggsregler 

for  autoslalåm 15. februar 2009

 

1.          NAF Motorsport Kvam ønsker velkommen til autoslalåm 2009.

             

2.          Autoslalåm kjøres etter NSR § 850 og 851,reglement for autoslalåm, og disse tilleggsregler.

 

3.            Konkurransen arrangeres i samsvar med  NSR og  ISR

4          Dommere:  Sonja Blom Hagen, 95807130  Rolf S. Hagen, 95994949          

                               

5.          Løpsledere:  Ingolf Eknes 91782856

6.          Teknisk  kontrollant:: Rune Hammer 48063750  

                                                

7.         Sportskomite, adresse og telefon:  NAF Motorsport Kvam, Tveitevegen  19, 5600 Norheimsund.

               

8.             Sted for løpet:

                Søn 15.02.09.   Fotballbanen i Norheimsund v/kirken

 

9.          Organisering:             Løpets lengde er ca.500 m på snø

            .Det kjøres tre omganger der de to beste er tellende.

 

10.          Klasser:     Klasse 1:Standardbiler.

      Klasse 2:Modifiserte std.biler,GT biler m.m

                                Klasse 3:Nybegynnere 

                                              

11.           Start rekkefølge:        Klasse 1, 2, og 3

 

12.      Påmelding: Inntil kl.1200 løpsdagen.

     Påmelding etterkl. 1200 vil ikke bli registrert.           

      Påmelding og teknisk fra kl. 1000

Startkontigent  i kl. 1og 2 Kr 150,-, klasse 3:  100,- .

         NB! Husk underskrift av bilens eier!

      Engangslisens kr. 150,-

     DEKK: Bare dekk som tilfredstiller Vegtrafikkloven

 

13.                Teknisk kontroll: Kl. 100 til 1200. Se eget pkt 12

 

14             Førermøte: Holdes kl 1245 i start/målområde.                         

               

15.           Start: Kl. 1300                       

 

16.           Premiering:  - Minst 1/3 av de startende i hver klasse premieres.

                                        Premieutdeling umiddelbart etter protestfristens utløp.

 

 

   17.        Resultatliste:Umiddelbart etter siste bil i mål.

                                               Blir ajourført av Geir Hatland på, http:// www.autoslalom.no

    

18.           Protestfrist:             15 min. etter siste bil i mål, vedlagt gebyr på kr.1000,-,

                                               i henhold til NSR § 93, § 94, og § 95.

19.        Lisenser: Alle førerlisenser utstedt av NBF er gyldige, engangslisens koster kr.150,- og kan løses ved påmelding. Årslisens koster kr 650,- og fåes hos Norges Bilsportforbund på tlf. 23 05 45 00.    Spar tid og penger, kjøp årslisens

 

20.          Arrangøren forbeholder seg rett til reklame på bilene.

22.            Startnummer plasseres etter arrangørens anvisning.

23.            Skisse over banen vil bli oppslått i god tid før start.

24.           Forsikring/ansvar:     Viser til § 850 pkt.4 i NSR,reglement for autoslalåm.

”Deltakelse i en konkurranse skjer på den deltakendes egen risiko og ansvar.NBF,  den arrangerende klubb og dens funksjonærer har intet ansvar for uhell eller ulykker som måtte skje med- eller forårsakes av deltaker og/eller deltakerbiler.”    Hver enkelt bør sjekke med eget forsikringsselskap.