Innbydelse 2008

 

Innbydelse og tilleggsregler til

ØST/VESTCup i autoslalåm 2008

 

1. NAF Motorsport Bergen, NAF Motorsport Nordhordland og NAF Motorsport Hallingdal, har gleden av å innby til Øst/Vest Cup i autoslalåm 2008.
   
2. Øst/Vestcup i autoslalåm kjøres etter NSR § 850 og 851,reglement for autoslalåm, og dissetilleggsregler.
   
3. Konkurransen inngår i Bergenscupen (BC), Nordhordlandscupen (NC), Hallingdalscupen (HC) i autoslalåm 2008. Disse tilleggsreglene gjelder også for disse cupene og løpene.
   
4. Konkurransen arrangeres i samsvar med  NSR og  ISR.
   
5. Dommere:
Sveinung Tofting, Roar Ulvatn, Arne Manger, Roy Kenneth Morken.
HC: Nils Ove Embre 46010188, Tove Linnerud 90674517, Bjørn Gunnar Sevre 95288371.
BC: Sonja Blom Hagen 95807130, Rolf Hagen 95994949, Monica Flaterås 99716706.
   
6.

Løpsledere:
BC: Hans Strand 92413854, Rolf S. Hagen 90994949, Sonja Blom Hagen 95807130.
NC:Terje Villanger, 56176611 / 97156242.
HC: Stein Tore Gulbjørnsen 99646606, Fredric C. Lund 97196702
.

   
7. Teknisk kontrollant:
BC: S.Ingebrigtsen
NC: Sveinung Tofting, Kjetil Møn, Arne Manger
HC: Geir Magne Roteigen 91350572, Kåre Haug 95843056
   
8. Sportskomite, adresse og telefon:
  BC: NAF avd. Bergen og Omegn, Spelhaugen 4, 5147 Fyllingsdalen.
NC: NAF avd. Norhordland v/Terje Villanger, 5918 Frekhaug - Tlf.løpsdagen: 97156242
HC: NAF avd. Hallingdal v/Nils Ove Embre, 3560 Hemsedal - Tlf.løpsdagen: 48010188.
   
9. Tid og sted for løpene:
Søn 20.04     NC     Eikås Motorsenter
Søn 27.04     BC     Eikås Motorsenter
Søn 25.05     HC     Fuglehaugen Motorsenter
Søn 08.06     BC     Eikås Motorsenter
Søn 08.06     NC     Eikås Motorsenter
Søn 15.06     HC     Fuglehaugen Motorsenter
Søn 24.08(?)NC     Manger, Radøy
Søn 31.08     BC     Eikås Motorsenter
Søn 14.09     HC     Fuglehaugen Motorsenter
   
10. Organisering:
  Løpets lengde er ca. 700 m på asfalt. Det kjøres tre omganger der de to beste er tellende.
Det blir begrenset deltagelse til ca 50 biler.
   
11. Klasser:
Klasse 1:    Standardbiler
Klasse 2:    Modifiserte std.biler,GT biler m.m.
Klasse 3:    Nybegynnere.
Klasse 4:    Sportsbiler produsert før 1966.
Klasse 5.    Sportsbiler produsert etter 1966.
NB: Biler i klasse 4 og 5 må stille i klasse 1, 2 eller 3.
Klasse 1, 2 og 3 kan deles videre opp i over og under 4 m. lengde
   
12. Start rekkefølge:
Klasse 1,2 og 3
   
13. Påmelding:
Inntil kl 12.00 løpsdagen. Det forventes stor deltagelse.
Påmelding etter kl 12.00 vil ikke bli registrert.
NB: Dager med dobbeltløp er det påmelding og teknisk før kl. 09.00 til 1'ste løp.
Startkontigent BC, NC og HC: Kr. 150,-, klasse 3: kr. 100,-.
NB: Husk underskrift av bilens eier!
   
14. Teknisk kontroll:
Kl. 10.30 - 12.00 løpsdagen. Se eget pkt. 13.
NB: Bilene skal være i godkjent stand. Dette gjelder også ombygging/trimming.
   
15. Førermøte:
Holdes kl. 12.45 i start/målområde. Dager med dobbeltløp ca. kl. 09.45 til 1'ste løp.
   
16. Start:
Kl. 1300. Dager med dobbeltløp ca. kl. 10.00 til 1'løp.
   
17. Premiering:
-
Enkeltløp: minst 1/3 av alle startende i hver klasse premieres.
- Premieutdeling umiddelbart etter protestfristens utløp.utløp.
- Cuppremier:1., 2., og 3. plass i henholdsvis klasse 1,2 og 3 sammenlagt premieres.
.
   
  Resultater i cupsammenheng: Det blir gitt poeng etter plassering i tellende enkeltløp i Hordalandscup, BC, NC,.Poengene beregnes etter skalaen: 20, 17, 15, 13, 12, 11, 10,  9, 8, 7,6,5,4,3,2,1, slik at vinneren får 20 poeng og nummer 16 får 1 poeng.

Av disse løpene er det det beste resultat hos den enkelte arrangør som er tellende i Øst/Vestcup. I Øst/Vestcup må man ha deltatt i minst ett løp hos hver arrangør for å få tellende resultat. Maks oppnåelige poeng i Øst/Vestcup er altså 60 poeng.

I BC, NC og HC må man ha deltatt i minst 2 løp for å få tellende resultat. Maks oppnåelige poeng i h.h.v. BC, NC og HC er altså 40 poeng.

For alle cupene gjelder: Ved lik poengsum er det det beste tellende enkeltresultat som gir plassering, er det fremdeles likt er det det nest beste osv. Er det fremdeles likt, er det innbyrdes rekkefølge mellom de aktuelle deltagere i siste løp, hvor begge har kjørt i aktuell klasse som teller.

   
18. Resultatliste:
Umiddelbart etter siste bil i mål.

Blir ajourført av Geir Hatland på nettisden:
http://www.autoslalom.no
   
19. Protestfrist:
1
5 min. etter siste bil i mål, vedlagt gebyr på kr.1000,-, i h.h.t. NSR § 93, § 94 og § 95.
   
20. Lisenser:
A
lle førerlisenser utstedt av NBF er gyldige, engangslisens koster kr.100,- og kan løses ved påmelding. Årslisens koster kr 525,- og fåes hos Norges Bilsportforbund på tlf. 23 05 45 00.
Spar tid og penger, kjøp årslisens. Få søknadsskjema her.
   
21. Arrangøren forbeholder seg rett til reklame på bilene.
   
22. Startnummer plasseres etter arrangørens anvisning.
   
23. Skisse over banen vil bli oppslått ved start senest 45 min. før start.
   
24. Forsikring / Ansvar:
Viser til § 850 pkt.4 i NSR,reglement for autoslalåm.

”Deltakelse i en konkurranse skjer på den deltakendes egen risiko og ansvar.NBF,  den arrangerende klubb og dens funksjonærer har intet ansvar for uhell eller ulykker som måtte skje med- eller forårsakes av deltaker og/eller deltakerbiler.”
Hver enkelt bør sjekke med eget forsikringsselskap.

   

Forbehold om trykkfeil.