INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER FOR

NORGESMESTERSKAPET I AUTOSLALÅM 2008

Lørdag 20. september 2008

 

NAF Motorsport Hallingdal har den glede å innby til Norgesmesterskap i autoslalåm 2008

            NM i Autoslalåm kjøres etter NSR § 850 og 851, reglement for autoslalåm, spesialreglement for norgesmesterskap i autoslalåm og disse tilleggsregler.

            Konkurransen arrangeres i samsvar med NSR og ISR

 

ArrangørlisensARBS  

 

            Deltagere: Mesterskapet er åpent for førere som innehar norsk lisens utstedt av NBF.

Nybegynnere (Kl 3)  stiller i den klassen som bilen tilhører, kl. 1 eller kl. 2.  NM gjelder som ett løp i kl. 3.  Nybegynnere skal ha 5 løp før de kommer opp i ordinær klasse. 

 

Ungdom i alderen 16 – 19 år kan delta uten førerkort, men det kreves:

De må ha med ledsager som er over 20 år og har hatt førerkort i min 2 år. Det kreves ledsagerlisens eller annen personlig lisens. Ledsager er ansvarlig på samme måte som ved øvelseskjøring.

Ledsager kan ikke delta i NM.

   Ledsager må fylle ut en erklæring og bekrefte at fører har grunnleggende   kjøreferdigheter. Bilens eier må gi skriftlig tillatelse til benyttelse av bilen.

                                          Lisenser kjøpes ved innsjekk (kr.100.-)

           

Juryleder:         Kai Viggo Brateng 

Jury                  Monica Flaterås

            Jury                  Anne Mari Embre

 

Tidtaking:       Janicke Rakland

Ass. Tidt.        Geir Magne Roteigen

           

Sekretær:        Sonja Blom Hagen

Innsjekk:        Anne Mari Embre

           

Løpsleder:      Stein Tore Gulbjørnsen

Ass.løpslederSonja Blom Hagen

           

Løypelegger:     Rolf S. Hagen

            Assistent           Hans Strand 

 

Sportskomite:   Stein Tore Gulbjørnsen, Sonja Blom Hagen Nils Ove Embre,

                           Frederick C. Lund

Speaker:            Terje Villanger/Frederick C. Lund

 

Teknisk kontr:  Bjørn Gunnar Sevre

 

 

Baneobservertører: Hans Strand  (leder) 

                                   Rolf S. Hagen

                                   Tom Henrik Wiik

                                   NN

                                   Morten Rander

                                   NN

                                   NN

 

Sportskomité, adresse:

NAF Motorsport Hallingdal

            V/ Frederic C. Lund

            Plettev. 21

3570 Ål

                       

Sted:                   Lørdag 20. september på Fuglehaugen Motorsenter

 

            Klasser:              Det konkurreres i klasse 1 og 2 i NM.

                                        Biler klasset i 4 og 5 deltar i klasse 2 i NM

 

            Organisering:    Det kjøres 3-tre omganger, hvor de 2-to beste teller. 

        

Startrekkefølge: I første og andre omgang er det først klasse 1og så klasse 2 i den    start rekkefølgen som arrangøren har satt opp.

                  I tredje omgang startes det etter omvendt resultatliste etter to

                  omganger i hver klasse. Dvs. at dårligste tid etter to omganger

                  starter først og beste tid sist.

 

Påmelding:           Sonja Blom Hagen, Haukedalen 168, 5121 Ulset

                             Tlf. 55180515/95807130/90994949

           

Påmeldingsfrist   senest og innen 15 sept. 08.  sonjabh@online.no 

             

La påmeldingen inneholde følgende informasjon:

                            

Navn:

Adresse:

Telefon:

Evt. Lisens nummer:

Evt. Klubb:

Biltype:

Årsmodell:

Reg.nr:

Ønsket klasse i løpet:

Skal bilen også kjøres av andre:

 

 

                                                            

Anmeldelse         før den 15. sept. 08  er startkontingenten kr. 600.-  (bet. ved innsjekk)                            

     For anmeldelser mottatt etter denne dato er startkontingenten

                             kr. 700.-

                                         Begrenset antall deltagelse 60.   NSR §41

           

            Teknisk kontroll:  På Fuglehaugen Motorsenter kl. 0900 – 1100 lørdag 20. sept. 2008

                                           Teknisk kontroll før innsjekk.

           

Tidtaking:               Elektronisk (med manuell backup)

           

Deltagende biler:   Se NBF §850 punkt 8

                                Biler med prøveskilt er ikke tillatt.

 

Innsjekk:                Fuglehaugen Motorsenter kl. 0900 – 1100, ta med førerkort  klubbtilhørighet, eventuelt lisenser, vognkort og tillatelse fra bilens eier.

           

Førermøte:            Obligatorisk  kl. 1130 ved start/målområdet

           

Start:                     Første bil starter kl. 1200

                                          Første startende i 3. omgang er beregnet start ca kl. 1600

          

            Premiering:            ¼ av de startende i hver klasse premieres. I tillegg deles

Norges Bilsportforbund gull, sølv og bronsemedalje ut til 1. 2. og 3. plass i hver klasse.

Resultatliste:         Foreløpig resultatliste blir opphengt umiddelbart etter siste bil er  

                                    kommet i mål.  Endelig resultatliste umiddelbart etter protestfristens utløp, og blir lagt ut på www.autoslalom.no

           

Protestfrist:           15 min etter at foreløpig resultatliste er hengt opp.

 

Protester:              I henhold til §93 94 og 95, vedlagt kr. 1000.-. Leveres løpsleder.

           

Premieutdeling:   Blir avholdt sammen med banketten om kvelden samme dag.        

Fossheim hotell. Kr. 250.- pr person Bindende påmelding innen   15.09.08. Kvittering for banketten gjelder som billett.

                               Betales til NAF Motorsport Hallingdal kont. Nr. 2367 15 19663                               

Lisenser:               Alle førerlisenser utstedt av NBF er gyldige, engangslisenser på

                               kr. 100.- og kan løses ved innsjekk.

                       

Reklame:               Arrangøren forbeholder seg rett til reklame på bilene.

                                           Startnummer plasseres etter arrangørens anvisning.

           

                   Skisse over banen vil bli oppslått i god tid før løpet.

 

            Overnatting:        Hyttepris fra fredag til søndag:

                                          6 personer kr. 990.- inkl.

                                          Dusj og WC.

                                          4 personer kr. 630 uten dusj og wc

Bestilling av hytte bruk kodeordet Autoslalåm til Tove       Linderud         tolinn@online.no

    

Hotell kr. 414,- pr person pr døgn

Enkeltromstillegg kr. 135.- pr. døgn

 

Forsikring/ansvar: Viser til §850 pkt. 4 i NSR reglementet for autoslalåm.

            ”Deltakelse i en konkurranse skjer på den deltakendes egen risiko og ansvar. NBF, den arrangerende klubb og dens funksjonærer har intet ansvar for uhell eller ulykker som måtte skje med-eller forårsakes av deltaker og/eller deltakerbiler”. Hver enkelt bør sjekke med eget forsikringsselskap.

 

Velkommen til Hallingdal

Stein Tore Gulbjørnsen

NAF Motorsport Hallingdal

løpsleder